Χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης προβλέπει η Moody’s για την Ευρώπη, λόγω της ανάγκης μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αποπληρωμής των κρατικών χρεών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες πιστοληπτικές υποβαθμίσεις των οικονομιών της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης, «European Sovereign Outlook», τα κράτη που είναι αντιμέτωπα με ιδιαίτερα ισχυρή απομόχλευση ενδεχομένως να δεχθούν νέες αρνητικές πιέσεις στις αξιολογήσεις τους στο μέλλον, αναλόγως με το πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία.

Η Moody’s σημειώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τα μέτρα μείωσης των ελλειμμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτά έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ανάπτυξη.

«Οι αξιολογήσεις των χωρών που ακολουθούν αυτό το δρόμο είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα», τονίζει.