Η τεχνολογία ωριμάζει δίνοντας κίνητρα για την αξιοποίηση της λιακάδας ως «καθαρής»,δωρεάν και χωρίς επιπτώσεις ενέργειας