Συμβολικά ο Πύργος της Βαβέλ σημαίνει το χάος και την ασυνεννοησία, ίσως όμως το μυστικό της ανθρώπινης επικοινωνίας να κρύβεται ακριβώς σε αυτή τη χαώδη πολυμορφία των γλωσσών των διάφορων λαών του κόσμου. Εδώ και μισόν αιώνα η Γλωσσολογία βασίζεται στη θεωρία ότι, όσο και αν ακούγονται διαφορετικές, οι χιλιάδες γλώσσες που ομιλούνται στην υφήλιο έχουν έναν πυρήνα,ένα κοινό σύνολο γενικών αρχών,τη λεγόμενη «καθολική γραμματική». Τώρα όμως δύο ερευνητές αμφισβητούν αυτή τη θεωρία υποστηρίζοντας ότι οι γλώσσες δεν έχουν μια κοινή βάση- είναι όλες τους διαφορετικές και σε αυτή την ποικιλότητα πρέπει να αναζητήσουμε τα «κλειδιά» για να κατανοήσουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα. Αν οι ισχυρισμοί τους είναι σωστοί, δεν ανατρέπουν μόνο τις αρχές της Γλωσσολογίας αλλά ενδεχομένως και τις αντιλήψεις μας για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η ύπαρξη σχεδόν 7.000 διαφορετικών γλωσσών μπορεί τελικά να σημαίνει την ύπαρξη 7.000 διαφορετικών τρόπων σκέψης.