η ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία αντιστέκονται στην κρίση

Δεν είναι λίγοι οι οικονομικοί αναλυτές που πίστευαν ότι ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι αυτός που αντιστέκεται πιο σθεναρά στην παγκόσμια οικονομική ύφεση και ο οποίος στο τέλος της οικονομικής κρίσης, όταν επέλθει, θα έχει τις μικρότερες απώλειες. Επειτα από μία διετία, περίπου, οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνονται από επίσημα στοιχεία του Παγκοσμίου Συνδέσμου Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής (World Ιnformation Τechnology and Services …

Δεν είναι λίγοι οι οικονομικοί αναλυτές που πίστευαν ότι ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι αυτός που αντιστέκεται πιο σθεναρά στην παγκόσμια οικονομική ύφεση και ο οποίος στο τέλος της οικονομικής κρίσης, όταν επέλθει, θα έχει τις μικρότερες απώλειες.

Επειτα από μία διετία, περίπου, οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνονται από επίσημα στοιχεία του Παγκοσμίου Συνδέσμου Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής (World Ιnformation Τechnology and Services ΑllianceWΙΤSΑ) που περιέχονται στον οδηγό Digital Ρlanet και τα οποία επεξεργάστηκε και έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), ο οποίος είναι και μέλος του Παγκοσμίου Συνδέσμου.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει το βασικό συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία δεν σταματούν ποτέ. Οπως επισημαίνεται, οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας διεθνώς επενδύουν συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να διεκδικήσουν μερίδια σε μια αγορά που δοκιμάζεται έντονα.

Ετσι, το 2010 οι δαπάνες στην παγκόσμια αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα ανέλθουν σε 3,78 τρισ. δολάρια έναντι 3,52 τρισ. δολάρια το 2009, που ήταν χρονιά περικοπών, και 3,626 τρισ. δολάρια το 2008.

Επιπροσθέτως, οι δαπάνες για τεχνολογία ξαναβρίσκουν τον ανοδικό ρυθμό τους σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και τις εκτιμήσεις, καθώς το 2011 υπολογίζεται να φτάσουν τα 4,11 τρισ. δολάρια, το 2012 τα 4,405 τρισ. δολάρια και το 2013 τα 4,683 τρισ. δολάρια. Μάλιστα, το 2013 υπολογίζεται ότι θα έχει επανακάμψει πλήρως η παγκόσμια αγορά των νέων τεχνολογιών.

Πρωταθλητές στις δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως το 2013 εκτιμάται ότι θα είναι οι χώρες της Ασίας, της Ωκεανίας καθώς και αυτές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, με ρυθμούς 9,5% και 7,2% αντίστοιχα. Η αμερικανική αγορά προβλέπεται να κινηθεί την περίοδο 2010-2013 με ρυθμό 5,9% κατά μέσον όρο.

Σε πρώτο πλάνο οι τηλεπικοινωνίες
Σε ό,τι αφορά τους τομείς των Επενδύσεων, οι Τηλεπικοινωνίες συνεχίζουν και κρατούν τη «μερίδα του λέοντος». Το ποσοστό των δαπανών σε είδη και λύσεις Τηλεπικοι νωνιών ανέρχεται σε 58% την περίοδο 2009-2013, ακολουθούν οι Υπηρεσίες με μερίδιο 20% και ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 7,9%. Με μερίδιο 13% και 9%, αντίστοιχα, ακολουθούν οι δαπάνες σε Εξοπλισμό και Λογισμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οδηγού Digital Ρlanet ο ρυθμός ανάπτυξης διεθνώς των τομέων Λογισμικού, Εξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιών υπολογίζεται σε 7,7%, 7,4% και 6,6%, αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, το γεγονός πως το ένα τρίτο των δαπανών για νέες τεχνολογίες υπολογίζεται ότι ως το 2013 θα προέλθει από την αγορά των τελικών καταναλωτών και στη συνέχεια ακολουθούν οι αγορές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Η πορεία των τεχνολογιών
Για την Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2010 οι δαπάνες στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 18,3 δισ. δολάρια, από 16,9 δισ. δολάρια το 2009. Από το ποσό αυτό το 1,4 δισ. δολάρια αντιστοιχεί σε δαπάνες για Εξοπλισμό, τα 938,2 εκατ. δολάρια σε δαπάνες για Λογισμικό, τα 1,1 δισ. δολάρια σε δαπάνες για Υπηρεσίες και τα 14,8 δισ. δολάρια σε δαπάνες για Τηλεπικοινωνίες. Το 2011 εκτιμάται ότι οι δαπάνες θα ανέλθουν σε 20,3 δισ. δολάρια, το 2012 σε 21,5 δισ. δολάρια και το 2013 σε 22,6 δισ. δολάρια.

Οπως συμβαίνει διεθνώς, έτσι και στη χώρα μας αποδεικνύεται γα μία ακόμη φορά ότι οι τελικοί καταναλωτές οδηγούν τις δαπάνες στην τεχνολογία. Παρά την ισχυρή πίεση που δέχονται τα εισοδήματα των οικιακών χρηστών, οι καταναλωτές επενδύουν στην τεχνολογική τους μόρφωση και το 2010 υπολογίζεται να δαπανήσουν περί τα 9,8 δισ. δολάρια για τον σκοπό αυτόν.

Ακολουθεί ο κλάδος των Μεταφορών και οι δαπάνες της Δημόσιας Διοίκησης για την «ψηφιοποίηση» του κράτους. Πιο κάτω βρίσκονται οι Υπηρεσίες, οι Τηλεπικοινωνίες, το Λιανικό Εμπόριο, και οι Οικονομικές Υπηρεσίες.

Ακολουθούν οι τομείς των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, της Υγείας, των Κατασκευών, του Χονδρικού Εμπορίου και της Διανομής, των Φυσικών Πόρων, της Ενέργειας και, τέλος, της Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον WΙΤSΑ κατά τις επόμενες χρονιές, δηλαδή από το 2011 ως και το 2013 η κατάταξη δεν πρόκειται να αλλάξει δραματικά, με τους καταναλωτές να βρίσκονται στην κορυφή των δαπανών σε είδη και λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Οι δαπάνες διεθνώς κατά τομέα
O ι δαπάνες του τομέα Καταναλωτών σε τεχνολογία διεθνώς το 2004-2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του WΙΤSΑ, κινήθηκαν με ρυθμό ανάπτυξης 9,6%, το 2008-2009 με 1,6% και το 2009-2013 εκτιμάται ότι θα κινηθούν με ρυθμό 7,7%.

Οι δαπάνες των Οικονομικών Υπηρεσιών κινήθηκαν με ρυθμό 6,6% την περίοδο 2004-2008, το 2008-2009 με-3,1% και το 2009-2013 υπολογίζεται σε 7,3%. Οι δαπάνες της Δημόσιας Διοίκησης κατά το 2004-2008 διαμορφώθηκαν στο 6,6%, το 2008-2009 στο-2,1% και το 2009-2013 εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 4%.

Η Βιομηχανία επέδειξε ρυθμό 8,3% για τεχνολογικές δαπάνες το διάστημα 2004-2008,-4% το 2008-2009 και 7% προβλέπεται για το 2009-2013, ενώ ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών δαπάνησε σε νέες τεχνολογίες το 2004-2008 με ρυθμό 5,7%, το 2008-2009-21,8% και το 2009-2013 εκτιμάται ότι θα επιδείξει ρυθμό της τάξεως του 12,5%.

Ο τομέας της Υγείας εμφάνισε την περίοδο 2004-2008 ρυθμό τεχνολογικών δαπανών 7,1%, το 2008-2009-1,3% και το 2009-2013 7,2%, ενώ το Λιανικό Εμπόριο κινήθηκε με ρυθμό 6,3% το 2004-2008,-3,4% το 2008-2009 και 6,3% είναι η εκτίμηση για το διάστημα 2009-2013.

Ο τομέας των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και του Τουρισμού δαπάνησε σε νέες τεχνολογίες την περίοδο 2004-2008 με ρυθμό 7,8%, το 2008-2009-2,8% και το 2009-2013 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ρυθμό της τάξεως του 7,4%. Ακόμη, οι δαπάνες στον τομέα της Ενέργειας έτρεξαν με ρυθμό 8,7% το 2004-2008,3,8% το 2008-2009 και την περίοδο 2009-2013 υπολογίζεται να τρέξουν με ρυθμό 7,4%.

Ο σημαντικός τομέας της Εκπαίδευσης εμφάνισε την περίοδο 2004-2008 ρυθμό τεχνολογικών δαπανών 7,1%, το 2008-2009 -2,3% και το 2009-2013 7,2%.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk