Την αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση καλούνται τώρα να διαχειριστούν οι τράπεζες. Μόνο στον τομέα των στεγαστικών δανείων, ένα στα δέκα βρίσκεται σε καθυστέρηση. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, πιέζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Μάλιστα, από τη διαχείριση των προβληματικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών εξαρτώνται, ως έναν βαθμό, και οι εξελίξεις στον κλάδο όσον αφορά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Συνολικά, το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση ανέρχεται περίπου σε 25 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υπέρογκο ποσό, που απειλεί το τραπεζικό σύστημα. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε η τρόικα έσπευσε να δημιουργήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με «προίκα» 10 δισ. ευρώ.