Ο συγγραφέας των «Οπωροφόρων της Αθήνας» συζητεί με τον σκηνοθέτη που έκανε το βιβλίο του ταινία