ΛΟΝΔΙΝΟ. Ευρωπαϊκή έγκριση για την κυκλοφορία ενός χειρουργικού υλικού που προέρχεται από ιστούς χοίρων έλαβε η εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Τissue Regenix. Τo προϊόν της εταιρείας ονομάζεται «dCell vascular patch» και χρησιμοποιείται για την «επιδιόρθωση» κατεστραμμένων φλεβών και βαλβίδων. Ως σήμερα οι ειδικοί χρησιμοποιούν συνθετικά υλικά για την αποκατάσταση τέτοιου είδους προβλημάτων, ωστόσο το νέο αγγειακό επίθεμα προέρχεται από ιστό χοίρων. Η εταιρεία κάνει χρήση μιας τεχνολογίας η οποία απογυμνώνει τους ιστούς από όλα τα ζωικά κύτταρα αφήνοντας ένα «βιολογικό καλούπι» το οποίο μπορεί να εμφυτευτεί στον ανθρώπινο οργανισμό επί μονίμου βάσεως. Το κατεστραμμένο αγγείο στο οποίο τοποθετείται το εμφύτευμα αναγεννάται γύρω από το καλούπι σώζοντας έτσι τους ασθενείς από την ανάγκη λήψης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.