Την 1η Σεπτεμβρίου πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην αγορά οι νέες τιμές των φαρμάκων. Ηδη στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Οικονομίας, άρχισε η ανατιμολόγηση με το νέο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η τιμή του φαρμάκου ισούται με τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων χωρών της ΕΕ. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και αποφασίστηκε η αποστολή των νέων τιμών για περίπου 2.500 φαρμακευτικά σκευάσματα στις ενδιαφερόμενες εταιρείες, προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Εκτιμάται ότι μεσοσταθμικά οι νέες τιμές θα είναι χαμηλότερες τουλάχιστον κατά 10% από τις ισχύουσες σήμερα.