Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 217,96 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 217,96 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 217,96 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 263,17