Πτώση κερδών παρά την αύξηση του τζίρου της παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο η σερραϊκή εισηγμένη Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος ΑΒΕΕ. Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 2,33 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,067 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDΑ) ανήλθαν σε 4,724 εκατ. ευρώ έναντι 6,086 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,473 εκατ. ευρώ από 4,849 εκατ. ευρώ το 2009. Βάσει των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26,497 εκατ. ευρώ έναντι 24,450 εκατ. ευρώ το 2009. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2010 και της 30.6.2010 άλλαξε τη λογιστική μέθοδο υπολογισμού των εκπτώσεων και των παροχών που αφορούν στις πωλήσεις παγωτού εσωτερικού προκειμένου να γίνει εξορθολογισμός τους προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, παρά το γεγονός ότι η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει επ΄ ουδενί τα μεγέθη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, αποτέλεσμά της είναι ο τζίρος και τα μεγέθη της κερδοφορίας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου να εμφανίζονται μειωμένα κατά 1.538.187 ευρώ σε σχέση με εκείνα του αντίστοιχου περυσινού χρονικού διαστήματος. Οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό υπερδιπλασιάστηκαν στο πρώτο εξάμηνο εφέτος και έφτασαν τα 6,452 εκατ. ευρώ σε σχέση με 3,024 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Η διοίκηση της εταιρείας από τη μια μεριά επιδιώκει ενίσχυση της παρουσίας και των μεριδίων της στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική επέκταση, το λανσάρισμα νέων προϊόντων και την έντονη διαφημιστική προβολή, ενώ από την άλλη επιδιώκει την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις κοντινές αγορές του εξωτερικού.