Νέα «παρτίδα» 500.000 εκκαθαριστικών, αλλά και σημειώματα πληρωμής του ΕΤΑΚ 2009 και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ), αποστέλλει την προσεχή εβδομάδα η Εφορία. Στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκεντρώσει ως το τέλος του έτους έσοδα της τάξεως του 1 δισ. ευρώ από τη φορολογία ακινήτων, μέσω και της έκτακτης εισφοράς. Η επίσπευση των διαδικασιών για την είσπραξη της έκτακτης εισφοράς υπαγορεύεται από την υστέρηση που παρουσιάζουν τα έσοδα του προϋπολογισμού και τον κώδωνα του κινδύνου που έκρουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έγκριση της δεύτερης δόσης του δανείου.

Επισημαίνοντας τους κινδύνους που διατρέχει ο δημοσιονομικός στόχος, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα συνολικά ταμειακά έσοδα αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο κατά 5,9%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον ετήσιο στόχο αύξησης κατά 15,6%, παρά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, λόγω του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από τα προσδοκώμενα και της σχετικά μεγάλης βαρύτητας της φορολογίας στη σύνθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Σε χθεσινή ανακοίνωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2010, το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά την εν λόγω περίοδο οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και, όπως υπογραμμίζει, έχει επιτευχθεί προτού ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο σε δημοσιονομική βάση το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 12.100 εκατ. ευρώ από 20.050 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 39,7% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου επταμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί προτού ακόμη αποδώσουν πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα του 2010, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μονάδες που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2010.

Ο περιορισμός του ελλείμματος από 45,4% το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2010 σε 39,7% το επτάμηνο ΙανουαρίουΙουλίου 2010 οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους τον Ιούλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων του Δημοσίου, αλλά και στη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Απέδωσε η πρώτη αύξηση φόρων
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απόδοση μέρους των φορολογικών μέτρων, όπως η πρώτη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, οι αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, στην είσπραξη εσόδων ύψους 805 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, στην είσπραξη εσόδων ύψους 327 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 116 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 10% έναντι ετήσιου στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 13,2% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8% και οι τόκοι κατά 0,2% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%. Οι δαπάνες, τέλος, του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 36,3%, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 23,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.