Στη γενικευμένη απουσία ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ΄ επέκταση στον παραγωγικό ιστό της αγοράς αποδίδει την απογοητευτική εικόνα που εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών ο κ. Π. Χριστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Δραξ Χρηματιστηριακή και ταμίας του ΣΜΕΧΑ.

– Εχει αποδώσει η ως τώρα εφαρμογή των οικονομικών μέτρων;

«Το πρόγραμμα είσπραξης εσόδων τρέχει με σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, το πρόγραμμα μείωσης των δημοσίων δαπανών λίγο- πολύ ανταποκρίνεται στους ρυθμούς που έχουν τεθεί, αλλά το πρόγραμμα σταθεροποίησης και αύξησης του ΑΕΠ δεν φαίνεται να προχωρεί. Αυτή είναι και η παράμετρος που προκαλεί απογοήτευση στην επενδυτική κοινότητα».

– Τι απαιτείται στην παρούσα φάση για να υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ;

«Χρειάζονται επειγόντως μέτρα τα οποία θα στοχεύουν αποκλειστικά στην τόνωση της ζήτησης στην αγορά. Αν δεν υπάρξει αύξηση του τζίρου, αλλά και επενδύσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) μέσω των οποίων θα ενεργοποιηθεί η ροή κεφαλαίων στην αγορά, τότε φοβάμαι ότι το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα εξελιχθεί σε πρόγραμμα “στασιμότητας” με αρνητικές τάσεις».

– Οι ενέργειες αυτές υπόκεινται σε κάποιο χρονικό πλαίσιο;

«Ασφαλώς. Κατά την εκτίμησή μου, για να υπάρξει αναστροφή από το σημερινό “πισωγύρισμα”, τα όποια μέτρα θα πρέπει να υλοποιηθούν ως τον προσεχή Μάρτιο. Αν δεν γίνουν εγκαίρως κινήσεις επανόρθωσης και αποκατάστασης μέσα στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος να παρασυρθεί η ελληνική οικονομία και από ενδεχόμενη επιδείνωση του διεθνούς κλίματος».

– Το Χρηματιστήριο ποια περιθώρια επιβίωσης έχει στο ενδεχόμενο επιδείνωσης των συνθηκών;

«Το έλλειμμα ρευστότητας στην οικονομική δραστηριότητα επιτείνεται από την αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουν τη ρευστότητα της αγοράς. Η λύση πρέπει να προωθηθεί και μέσω του τραπεζικού συστήματος, το οποίο στην παρούσα φάση εμφανίζεται ιδιαίτερα εξασθενημένο. Μέσα σε ένα γενικευμένα αρνητικό πλαίσιο, το Χρηματιστήριο θα εξακολουθήσει να ταλαιπωρείται και να εμφανίζει ακραίες μεταβολές ανάλογα με τη ροή των ειδήσεων ή και την εκάστοτε φημολογία. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια αποτρέπουν την οποιαδήποτε διάθεση τοποθετήσεων στο Χρηματιστήριο. Απαιτούνται χειροπιαστά στοιχεία που προεξοφλούν ανάπτυξη, ώστε να επανέλθει η αισιοδοξία στην κεφαλαιαγορά. Σε κάθε περίπτωση το “κλειδί” των εξελίξεων βρίσκεται στη βούληση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Επίσης οι χώρες με πλεονάσματα (π.χ. Γερμανία) πρέπει να σταματήσουν την περιοριστική πολιτική, η οποία καταλήγει εις βάρος των χωρών του Νότου. Τέτοιες συμπεριφορές εύκολα και όχι άδικα ερμηνεύονται ως εθνικιστικού χαρακτήρα πολιτικές και δίνουν τροφή στα σενάρια διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης».