Τι κρύβει η παραίτηση του κ. Τρ. Κολλίντζα από τη διοίκηση της Ρroton Βank.