Πέραν των δημοσιονομικών ζητημάτων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και όσον αφορά το φιλόδοξο πρόγραμμα των ευρύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως «θεσπίστηκαν νωρίτερα απ΄ ό,τι προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα τολμηρές νομοθετικές διατάξεις για την αγορά εργασίας, χάρη στις οποίες θα ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα της ελληνικής οικονομίας». Αλλες μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν νωρίτερα αφορούν τις μεταφορές, όπου έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος στην απελευθέρωση των οδικών μεταφορών, και την ενέργεια.

Καταλήγοντας όμως η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι «εκκρεμούν προκλήσεις που αφορούν το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την κατάργηση κανονιστικών ρυθμίσεων, την άρση των φραγμών στην ανάπτυξη του τουρισμού και το λιανεμπόριο». Πρέπει επίσης, σημειώνει η Επιτροπή, «να επισπευσθούν η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση κρατικών επιχειρήσεων,ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών και της ενέργειας».