ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ H Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε χθες και τυπικά το πράσινο φως για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης των δανείων των χωρών του ευρώ προς την Ελλάδα, που μαζί με τη συμβολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα ανέλθει σε 9 δισ. ευρώ. Ωστόσο οι Βρυξέλλες επισήμαναν ότι αυτό που τώρα προέχει είναι «η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον τραπεζικό τομέα» , ενώ παράλληλα κάθε άλλο παρά απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υιοθετηθούν νέα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα το 2010 και να υπάρξει περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος το 2011.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2010 η Ελλάδα κατόρθωσε να εξυγιάνει σε εντυπωσιακό βαθμό τα δημόσια οικονομικά της και σημείωσε ταχεία πρόοδο σε μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» δήλωσε ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις επίτροπος κ. Ολι Ρεν, σημειώνοντας πάντως ότι «παρά τη σημαντική πρόοδο,δεν έχουν εκλείψει οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι. Η κυριότερη άμεση πρόκληση είναι η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον τραπεζικό τομέα. Ταυτόχρονα πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,ώστε να αποδεσμευθεί το τεράστιο δυναμικό αύξησης της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα» κατέληξε ο φινλανδός επίτροπος.

Στη σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε χθες από τις Βρυξέλλες η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές εξελίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2010 υπήρξαν θετικές στην Ελλάδα, καθώς το έλλειμμα μειώθηκε κατά 46%, ταχύτερα από τον προγραμματισμό. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν 16,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009, γεγονός που αντικατοπτρίζει περικοπές τόσο στις πρωτογενείς δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των μισθών στον δημόσιο τομέα) όσο και στις κεφαλαιουχικές, σημειώνει η Επιτροπή.

Συνεχίζοντας ωστόσο η Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, εντοπίζοντας την προσοχή της στο γεγονός ότι η μείωση των κρατικών δαπανών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση στα κρατικά έσοδα. «Τα συνολικά ταμειακά έσοδα αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο κατά 5,9%,ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον ετήσιο στόχο αύξησης κατά 15,6%,λόγω του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από τα προσδοκώμενα και της σχετικά μεγάλης βαρύτητας της φορολογίας στη σύνθεση της οικονομικής ανάπτυξης» επισημαίνει η Επιτροπή. Πρόσθετους κινδύνους για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2010 εγκυμονούν, κατά την Επιτροπή, «η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι ως τώρα χαμηλές οικονομικές επιδόσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και η κάλυψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτουςτης πτώσης των δαπανών». Κατόπιν τούτων η Επιτροπή έκρινε χθες σκόπιμο να καταστήσει σαφές ότι «αν χρειαστεί, θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί κάθε ολίσθηση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010».

Σ ε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης η Επιτροπή σημειώνει τις προσπάθειες της κυβέρνηση αναγνωρίζοντας ότι «προχώρησε ταχύτερα από το χρονοδιάγραμμα». Παράλληλα όμως αναφέρει ότι για να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του «ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένα ακόμη μέτρα το 2011, ανάλογα με τις επικείμενες μακροπρόθεσμες προβλέψεις».

Στα υπόλοιπα πεδία όπου, κατά την Επιτροπή, σημειώθηκε πρόοδος συγκαταλέγονται η κατάρτιση του νέου θεμελιώδους νόμου για τον προϋπολογισμό, τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και τα βήματα προόδου προς τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τους μισθούς στον δημόσιο τομέα.