Στην εξειδίκευση της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Καλλικράτη» προχώρησε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, ο οποίος υπογράφει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για την ακριβή αποτύπωση των νέων διοικητικών δομών που καθορίζονται ανά περιφέρεια, ανά περιφερειακή ενότητα, ανά δήμο και δημοτική ενότητα, καθώς και ανά τοπική/δημοτική κοινότητα. Παράλληλα γίνεται η ακριβής καταγραφή του πληθυσμού των δήμων που έως σήμερα χωρίζονται σε δημοτικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τον νέο χάρτη, οι περιφέρειες διαχωρίζονται σε ενότητες, οι οποίες και αποτελούν την περιφέρεια εκλογής των περιφερειακών συμβούλων. Η σημερινή Νομαρχία Αθηνών διαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες, οι Νομαρχίες Πειραιά, Κεφαλλονιάς, Καβάλας, Μαγνησίας σε δύο, ενώ οι Νομαρχίες Κυκλάδων και Δωδεκανήσων σε περιφερειακές ενότητες οι οποίες κατά βάση ακολουθούν τα όρια των σημερινών περιφερειών.