Με ευκολία εξασφάλισε η Ελλάδα τη δεύτερη δόση του δανείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ. Η πρόοδος στον περιορισμό των ελλειμμάτων ήταν τόσο μεγάλη που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Μην τρέφουμε όμως αυταπάτες. Το τέλος της λιτότητας αργεί ακόμη, ενώ ο καθοριστικός παράγοντας δεν θα είναι η μείωση των δαπανών αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης που θα πετύχει η οικονομία. Και ακόμη αναπτυξιακή πολιτική δεν έχουμε δει!