Διαγράφονται σήμερα από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της εταιρείας ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, όπως ανακοινώθηκε σχετικά χθες από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.