Βαθαίνει το πρόβλημα της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία καθώς οι τράπεζες χορηγούν όλο και λιγότερα δάνεια, τόσο εξαιτίας της αδυναμίας τους να χρηματοδοτηθούν όσο και λόγω της μειωμένης ζήτησης. Περιορισμένος επίσης εμφανίζεται και ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έλαβαν δάνειο από τις τράπεζες με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ για την ένταξή τους στο πρόγραμμα κάλυψης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκεια του επιχειρηματικού κόσμου ότι η χαμηλή συμμετοχή στα δύο προγράμματα οφείλεται στην αυστηρή αξιολόγηση εκ μέρους των τραπεζών.

Από τα στατιστικά στοιχεία του ΤΕΜΠΜΕ, ως τις 13 Αυγούστου 2010, προκύπτει ότι έχουν δοθεί 193 δάνεια (46 για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 147 για κάλυψη δαπανών πρώτων υλών). Το δε ύψος των δανείων και για τα δύο προγράμματα ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά το πρόγραμμα της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα δάνεια ανέρχονται σε 1,3 εκατ. ευρώ και για τις πρώτες ύλες σε 10,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου τού ΤΕΜΠΜΕ κ. Αλ. Παπαρσένου από Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν, θα αρχίσει να κινείται με μεγαλύτερες ταχύτητες τουλάχιστον το πρόγραμμα που αφορά τις πρώτες ύλες, μια και αυτό θα «τρέχει» ως τον Αύγουστο του 2011. Το πρόγραμμα για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ολοκληρώνεται εφέτος τον Οκτώβριο. Είχε προϋπολογιστεί ότι μέσω του καθενός από τα δύο προγράμματα θα διετίθεντο από το ΤΕΜΠΜΕ εγγυήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

Τα περισσότερα δάνεια για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εγκρίθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα, η ΡroΒank, η Τράπεζα Κύπρου, η Αlpha Βank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εurobank. Τα περισσότερα δάνεια για κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών παρείχε η Αlpha Βank και ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα, η ΡroΒank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Τράπεζα Κύπρου.