Βαθαίνει το πρόβλημα της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία καθώς οι τράπεζες χορηγούν όλο και λιγότερα δάνεια εξαιτίας της δυσκολίας να αντλήσουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της τράπεζας ΗSΒC, που αναφέρονται σε ειδική έκθεσή της για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, ο ρυθμός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης θα είναι μηδενικός τόσο το 2010 όσο και το 2011. Δηλαδή οι τράπεζες θα δώσουν τόσα δάνεια όσα θα αποπληρωθούν κατά τη διάρκεια της διετίας. Η δυσκολία των τραπεζών να αντλήσουν κεφάλαια θα συνεχιστεί ώσπου το Ελληνικό Δημόσιο να μπορεί να δανειστεί και πάλι από τις αγορές. Ενδεικτικό της έλλειψης ρευστότητας είναι και ο περιορισμένος αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έλαβαν δάνειο από τις τράπεζες με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ για την ένταξή τους στο πρόγραμμα κάλυψης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί τη δυσαρέσκεια του επιχειρηματικού κόσμου.