Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2009.

Οι νέες ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

– Ως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2, 3. – Ως τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6. – Ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8, 9. – Ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.