Σε διόρθωση της αξιολόγησης για τα ομόλογα σε διεθνές νόμισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, από «Α2» σε «Βa1», με προοπτικές σταθερές, ευθυγραμμίζοντας την αξιολόγηση με αυτήν των ομολόγων σε διεθνές συνάλλαγμα του ελληνικού κράτους, προχώρησε η Μoody΄s.

Παράλληλα γνωστοποίησε πως αποσύρει την αξιολόγηση των ομολόγων σε διεθνές νόμισμα για επιχειρηματικούς λόγους καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα εκδώσει ομόλογα σε συνεχή βάση, ευθυγραμμιζόμενη με τις πρακτικές των εθνικών κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος. Οπως εξηγεί η Μoody΄s η Ελληνική Δημοκρατία είναι νομικά υπεύθυνη για την πληρωμή των ομολόγων σε κυκλοφορία. Λόγω διοικητικού λάθους οι αξιολογήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος δεν περιελήφθησαν, ακουσίως, σε αρκετές αλλαγές των αξιολογήσεων που σχετίζονταν με την Ελλάδα. Από όσα ανακοίνωσε η Μoody΄s προκύπτει ότι οι αναλυτές της «ξέχασαν» να αναβαθμίσουν την αξιολόγηση στις 4 Νοεμβρίου του 2002 από Α2 σε Α1, να την υποβαθμίσουν στις 22 Δεκεμβρίου του 2009 σε Α2 από Α1 καθώς και ξανά στις 22 Απριλίου του 2010 σε Α3 από Α2. Οπως επίσης η αξιολόγηση της ΤτΕ θα έπρεπε να είχε υποβαθμιστεί και στις 14 Ιουνίου του 2010 (μαζί με εκείνη της Ελλάδας) σε Βa1 από Α3. Διορθώνοντας λοιπόν το λάθος η Μoody΄s υποβάθμισε την αξιολόγηση σε Βa1 από Α2.

Ο οίκος είπε ότι η τελευταία αναθεώρηση της αξιολόγησης της ΤτΕ θα έπρεπε να είχε γίνει στις 14 Ιουνίου, όταν υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά τέσσερις βαθμίδες από Α3 σε Βα1 στην κατηγορία που αποκαλείται από τις αγορές και ως «σκουπίδια» (junk).