Με 59 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει από πόρους του ΕΣΠΑ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύο έργα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την κατασκευή του δεύτερου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Θεσσαλονίκης και την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της πόλης.