Η Βundesbank αναβάθμισε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας στο σύνολο του 2010 στο 3% έναντι της αρχικής εκτίμησης στο 1,9%, καθώς το δεύτερο τρίμηνο οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν οι ταχύτεροι από την ενοποίηση του 1990 και διαμορφώθηκαν στο 2,2%.