Μικρή αύξηση παρουσίασαν στη διάρκεια του Ιουλίου οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα ανήλθαν στα 569.742 άτομα και είναι αυξημένοι κατά 0,52% σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 184.709 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 4,09% (7.266 άτομα) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010. Το ισοζύγιο των καθαρών ροών (προσλήψεις μείον απολύσεις και λήξεις και αποχωρήσεις) στην αγορά εργασίας ήταν θετικό με 1.059 επιπλέον θέσεις εργασίας τον μήνα Ιούλιο.