Ανησυχία προκαλεί στον ελληνικό τουρισμό το κλίμα που διαμορφώνεται από τις διαδοχικές πτωχεύσεις βρετανικών εταιρειών ταξιδιών χαμηλού κόστους στην αιχμή της θερινής περιόδου, με τελευταία την Κiss Flights του ομίλου Flight Οptions. Την ίδια ώρα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας το πρώτο εξάμηνο του 2010 παρουσιάζουν μείωση 11,9% επιβεβαιώνοντας τις απώλειες σε έσοδα λόγω των περιορισμένων αφίξεων αλλά και των σημαντικών προσφορών στις τιμές. Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα δεν συνδέονται τόσο με τον αριθμό ταξιδιωτών που διακινούν οι εταιρείες αυτές, σημειώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) κ. Γ.Τελώνης, επισημαίνοντας ότι είναι μικροί οι αριθμοί των ταξιδιωτών στη χώρα. Ωστόσο εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εταιρείες πτώχευσαν στην κορύφωση της θερινής περιόδου- ενώ ακόμη εισπράττουν από πωλήσεις κρατήσεων και