Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων από τις επιχειρήσεις για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2009, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Οι νέες ημερομηνίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Mέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους με ΑΦΜ που λήγει στο 1,2,3,
  • Mέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου για του υπόχρεους με ΑΦΜ που λήγει στο 4,5,6
  • Mέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει στο 7,8,9,
  • Mέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει στο 0.