Πληθαίνουν καθημερινά οι αγωγές έξωσης για εμπόρους που βρίσκονται σε καθεστώς επαγγελματικής μίσθωσης.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την «ακαμψία» που επιδεικνύουν πολλά Διοικητικά Συμβούλια Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για τα μισθώματα των εμπορικών ακινήτων, απέστειλε ανοιχτή επιστολή, ζητώντας για μια ακόμα φορά να συμβάλλουν στην προσπάθεια να παραμείνουν ζωντανές οι εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας.