«Λόγω διοικητικού λάθους, οι αξιολογήσεις της ΤτΕ εκ παραδρομής εξαιρέθηκαν από αρκετές αξιολογήσεις που σχετίζονται με την Ελληνική Δημοκρατία […] Εκ του νόμου, η Ελληνική Δημοκρατία έχει την ευθύνη των πληρωμών των ομολόγων που δεν έχουν ακόμη λήξει», είπε η Moody’s, σύμφωνα με το Reuters.

H Moody’s ανέφερε ότι μείωσε τη σύστασή της για την ΤτΕ σε Ba1 από A2 με προοπτικές σταθερές, σε εναρμόνιση με την αξιολόγηση των ελληνικών ομολόγων σε ξένο νόμισμα.

Ο οίκος είπε ότι η τελευταία αναθεώρηση της αξιολόγησης της ΤτΕ θα έπρεπε να είχε γίνει στις 14 Ιουνίου, όταν υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδα κατά τέσσερις βαθμίδες σε «junk» από Α3 σε Βα1).