Με διαδικασίες-«εξπρές» λόγω του μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος των υποθέσεων προσδιορίστηκαν να συζητηθούν εντός του προσεχούς διμήνου στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγές που θέτουν προς δικαστική κρίση ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας για τον «Καλλικράτη» και για το μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Ενωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ειδικότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου η προσφυγή του Δήμου Σοχού Θεσσαλονίκης και 16 κατοίκων του εν λόγω δήμου με την οποία ζητείται η ακύρωση ως αντισυνταγματικού του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης») όσον αφορά το μέρος εκείνο με το οποίο ο προσφεύγων δήμος καταργείται και ενσωματώνεται στον Δήμο Λαγκαδά.

Επίσης, στις 8 Οκτωβρίου 2010 προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ προσφυγές για την ακύρωση υπουργικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν βάσει του μνημονίου που υπέγραψε η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Ενωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.