Συγκροτήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή για τις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις, έργο της οποίας αποτελεί η χάραξη Εθνικής Πολιτικής και η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των «πράσινων» συμβάσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημοσίου και της αγοράς γενικότερα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας, συστήνοντας ομάδες εργασίας και συντονίζοντας τις απαραίτητες δράσεις για τη σύνταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως και την επιλογή κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία θα εφαρμοστούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια, κατά την αξιολόγηση των προσφορών.