Ανησυχίες στον κλάδο για ενδεχόμενη νέα αύξηση του ΦΠΑ