Ο καρκίνος αποδεικνύεται, σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου, η πιο επιθετική ασθένεια όχι μόνο λόγω της φύσης του, αλλά και εξαιτίας των επιπτώσεών του στην παγκόσμια οικονομία. Οι ασθένειες και οι θάνατοι που συνδέονται με τη νόσο μεταφράζονται σε απώλεια παραγωγικότητας, η οποία υπολογίζεται στο 1,5% του παγκόσμιου παραγόμενου προϊόντος. Το 2008 το σχετικό κόστος ανήλθε σε 700 δισ. ευρώ.