Το 95% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στα Σκόπια, Stopanska Βanka, ελέγχει πλέον η Εθνική Τράπεζα, μετά την αγορά νέου ποσοστού, ύψους 20%, αντί 35 εκατ. ευρώ. Το νέο ποσοστό που απέκτησε η Εθνική αντιστοιχεί σε μεταβιβάσεις των μετοχών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) και του ΙFC (επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας) στη Stopanska Βanka.