Επενδύσεις ύψους 11 δισ. δολαρίων για νέες ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων από «δεύτερο χέρι» έχουν πραγματοποιήσει από την αρχή του έτους οι έλληνες εφοπλιστές. Οι επενδύσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν την ελληνόκτητο ναυτιλία στην κορυφή και τα επόμενα έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιnstitute of Shipping Εconomics and Logistics (ΙSL), το 2010 η ελληνόκτητος ναυτιλία, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που επηρέασε αρνητικά τον κλάδο, κατέχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο με μερίδιο 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Πάντως, παρά τη μεγάλη κρίση του 2009 που επηρέασε αρνητικά τη ναυτιλία, οι εφοπλιστές από όλον τον κόσμο συνέχισαν να κατασκευάζουν πλοία. Η τάση αυτή εξασθένησε το 2010, καθώς το τρέχον έτος οι παραγγελίες ανέρχονται σε 7.731 πλοία συνολικής χωρητικότητας 494 εκατ. dwt- χωρητικότητα που είναι μικρότερη κατά 16% σε σχέση με το 2009. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΙSL, η μεγαλύτερη ναυπηγική βιομηχανία του κόσμου βρίσκεται στην Απω Ανατολή. Η Κίνα, η Ν. Κορέα και η Ιαπωνία κατασκευάζουν το 86% του συνόλου των παραγγελιών. Η Κίνα έχει περάσει στην πρώτη θέση, ξεπερνώντας τη Ν. Κορέα, με ποσοστό 36,5%. Η Νότια Κορέα είναι δεύτερη, αφού στα ναυπηγεία της κατασκευάζεται το 32,7% των παραγγελιών, και η Ιαπωνία τρίτη με μερίδιο αγοράς 16,8%.

Αναφορικά με τις σημαίες των πλοίων, το ΙSL επισημαίνει ότι ο Παναμάς βρίσκεται στην πρώτη θέση με 287 εκατ. dwt και 23,2% μερίδιο αγοράς, η Λιβερία ακολουθεί με 141 εκατ. dwt και 11,4% μερίδιο αγοράς και τα Μarshall Ιslands είναι στην τρίτη θέση με 76 εκατ. τόνους και ποσοστό 6,2 εκατ. τόνους. Αναφορικά με τις σημαίες που προτιμούν οι πλοιοκτήτες το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι οι έλληνες εφοπλιστές έχουν στην ελληνική σημαία το 31% του στόλου τους και το 61% σε ξένες σημαίες. Οι Ιάπωνες έχουν το 92% του στόλου τους σε ξένες σημαίες, ενώ η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου με όρους χωρητικότητας, η γερμανική, είχε το 83,5% του στόλου της σε ξένες σημαίες στο τέλος του 2009.

Οι νέες ναυπηγήσεις «ρίχνουν» τον μέσο όρο των πλοίων. Στις αρχές του 2010 ο παγκόσμιος στόλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙSL, είχε μέσο όρο ηλικίας τα 18,2 έτη, από 19,1 έτη ένα χρόνο πριν. Περίπου 9.500 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 4% της παγκόσμιας χωρητικότητας, ήταν άνω των 30 ετών.