Η Εθνική Τράπεζα θα καλύψει την αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής της, Finansbank, στην Τουρκία, με μετρητά, για την μετατροπή κεφαλαίων Tier 2 σε μετοχές, όπως είπεσήμερα ο γενικός διευθυντής οικονομικών της τράπεζας Άνθιμος Θωμόπουλος.

«Κεφάλαια Tier 2 θα μετατραπούν σε μετοχές, περίπου 350 εκατ. δολαρίων», είπε ο κ. Θωμόπουλος στο Reuters.
«Πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Finansbank στις 2 Αυγούστου να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 551 εκατ. τουρκικές λίρες», προσέθεσε.

Το ακριβές ποσό της αύξησης είναι 551,2 λίρες ή 284 εκατ. ευρώ περίπου. Τα 547,1 εκατομμύρια (292 εκατ. ευρώ) θα τα καλύψει η ΕΤΕ και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από διάθεση μετοχών στα στελέχη της τουρικής τράπεζας με stock options.

H Εθνική θα εξασκήσει πλήρως τα δικαιώματα της, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τη λήξη ομολογίας μειωμένης εξασφάλισης της Finansbank.

Ο όμιλος είπεχθες ότι η Finansbank σημείωσε αύξηση της κερδοφορίας της στο δεύτερο τρίμηνο, σε τριμηνιαία βάση, κατά 37% στα 199 εκατ. τουρκικές λίρες.