Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μονωδούς στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Ολυμπία (Ακαδημίας 59-61, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν τις ώρες των ακροάσεων μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, από τον ιστοχώρο της ΕΛΣ (www.nationalopera.gr). Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΛΣ (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, στοά Πεσμαζόγλου), όπου και θα τους δοθεί το ειδικό έντυπο αίτησης. Εναλλακτικώς, η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Η ειδική φόρμα-αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστοχώρο της ΕΛΣ και θα αποστέλλεται μέσω e-mail στη διεύθυνση:

protocol@nationalopera.gr. Ως τελευταία ημέρα παραλαβής των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει οριστεί η Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου. Κάθε αίτηση θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματέα της επιτροπής κυρία Ιωάννα Καράνταγλη στο τηλ. 210 3711. 445 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikarantagli@nationalopera.gr.