Τα πλασματικά έτη ασφάλισης που θα εξαγοράζονται προσμετρούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ταυτοχρόνως θα προσαυξάνουν το τελικό ποσό της σύνταξης. Αντιθέτως, τα έτη που αναγνωρίζονται χωρίς την καταβολή χρημάτων θα προσμετρούνται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η διευκρίνιση αυτή που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα«λειτουργούν» τα πλασματικά έτη ασφάλισης στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς περιλαμβάνεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο την οποία έχει ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας και πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα το επόμενο χρονικό διάστημα.