Με την ελληνική έκθεση «Ιχνηλατώντας την Κωνσταντινούπολη» η Θεολογική Σχολή των Πριγκιποννήσων ανοίγει και πάλι τις πύλες της