Ομαλά πραγματοποιείται το τελευταίο 24ωρο η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα, ενώ ΔΕΗ αποφάσισε να εγκαταστήσει στο νησί άλλες 15 γεννήτριες, συνολικής ισχύος 15 MW.

Οι γεννήτριες θα μεταφερθούν από την Ολλανδία και θα εγκατασταθούν σε χώρους που έχουν εξευρεθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, η μεταφορά των γεννητριών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 16 Αυγούστου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη ΔΕΗ προκειμένου οι 15 γεννήτριες να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρεία, εάν χρειασθεί, μέχρις ότου επισκευασθεί η βλάβη του δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου.

Οι 15 γεννήτριες από την Ολλανδία θα προστεθούν στις άλλες 12 που έχει ήδη μεταφέρει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία η ΔΕΗ, ενώ το σύνολο των 27 γεννητριών θα παραμείνει στην Αίγινα, μέχρις ότου και το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο που έχει υποστεί βλάβη, επισκευασθεί μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, θα παραμείνουν στο νησί και οι 7 γεννήτριες της ΔΕΗ που προορίζονται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης ή όπου αλλού κριθεί σκόπιμο, προστίθεται στην ανακοίνωση.