Πρώτα οι καθηγητές, ύστερα οι γιατροί, το κύμα εξόδου από τον δημόσιο τομέα συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις, με ανυπολόγιστο κόστος τόσο για τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών. Πρόκειται για τις παράπλευρες απώλειες του πανικού που προκάλεσεηθελημένα ή αθέλητα- η κυβέρνηση για να προωθήσει τη μεταρρύθμιση στις συντάξεις. Και είναι δική της ευθύνη να καθησυχάσει τους εργαζομένους και να αποτρέψει την αποψίλωση του κρατικού μηχανισμού!