Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 35.850.000 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας. Διοργανωτής και συντονιστής των διοργανωτών του δανείου, εκπρόσωπος των ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών του πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου είναι η ΕFG Εurobank Εrgasias με συνδιοργανώτριες τράπεζες τις Αlpha Βank, ΗSΒC και Αttica Βank.