«Οι τράπεζες στηρίζουν τους πελάτες τους» λέει στο «Βήμα» ο κ. Ευ.Κάββαλος, γενικός διευθυντής της Εurobank ΕFG, επικεφαλής τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων. «Στα επιχειρηματικά δάνεια ο ρυθμός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης από την αρχή του χρόνου είναι θετικός,όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη εμφανίζεται μειωμένος.

Μόνο η Εurobank το πρώτο εξάμηνο του 2010 έδωσε 1,2 δισ. ευρώ ρευστότητα. Αυτό δείχνει ότι συνεχίζουμε να δίνουμε δάνεια. Βεβαίως προτεραιότητα έχουν οι υφιστάμενοι και οι καλοί πελάτες,τους οποίους δεν εγκαταλείπουμε. Δεν χρηματοδοτούμε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που δεν γνωρίζουμε καθώς και αφερέγγυους πελάτες. Συνεχίζουμε να δίνουμε δάνεια ζητώντας περισσότερες εξασφαλίσεις και με αυστηρότερους όρους απ΄ ό,τι στο παρελθόν. Ομως συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε την οικονομία. Βεβαίως τα δάνεια που δίνουμε σήμερα δεν συγκρίνονται με τη ρευστότητα που χορηγούσαμε άλλες εποχές. Ομως,με τα σημερινά δεδομένα,που οι τράπεζες είναι αποκλεισμένες από τις αγορές χρήματος επειδή το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να δανειστεί,τα χορηγούμενα ποσά είναι σημαντικά».

Ο Ευ. Κάββαλος είναι γενικός διευθυντής της Εurobank ΕFG.