Σχέδιο νόμου για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο υπουργός Εργασίας κ. Α. Λοβέρδος , κάνοντας λόγο για «διαφορετική προσπάθεια προώθησης της απασχόλησης με την έμμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αντί της μέχρι τώρα υφιστάμενης πολιτικής παροχής επιδομάτων ανεργίας».

Οπως είπε ο κ. Λοβέρδος η περίληψη του σχεδίου επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής και ζητήθηκε η κοινοβουλευτική διαβούλευση να λάβει χώρα το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο να ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου. Οι εταιρείες κοινωνικής οικονομίας δεν θα διανέμουν κέρδη. Μόνο οι εταίροι θα αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία τους με ανώτερο όριο το τριπλάσιο του κατώτατου μισθού. Οι εταιρείες θα παρέχουν κοινωνική εργασία ενώ οι αποδέκτες των παροχών από τις εταιρείες κοινωνικής οικονομίας δεν θα επιβαρύνονται ούτε κατ΄ ελάχιστον. Ο θεσμός αυτός εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ευρώπη και αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής απασχόλησης.

Τυχόν οικονομικό πλεόνασμα των εταιρειών πρέπει υποχρεωτικά να επενδύεται σε επέκταση δραστηριοτήτων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κρίσιμο ζήτημα είναι, κατά τον υπουργό, ο τρόπος και ο βαθμός παρέμβασης του υπουργείου Εργασίας στον τομέα προστασίας των εταιρειών κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στο ύψος τυχόν χρηματοδότησης, έτσι ώστε αφενός μεν να μη στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, αφετέρου δε να μην εισχωρούν με πλάγιο τρόπο καθαρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οπως μάλιστα διευκρίνισε, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για επιδότηση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων το χρονικό διάστημα των πρώτων δύο χρόνων λειτουργίας της εταιρείας.

Οσον αφορά τους ιδρυτές και συμμετέχοντες στις εταιρείες κοινωνικής οικονομίας, ο υπουργός επεσήμανε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρίες, απεξαρτημένα από ουσίες, μετανάστες, άνεργοι κ.ά.) και στα άτομα ηλικίας κάτω των 35 χρόνων.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με ενδεικτικό προϋπολογισμό περί τα 260 εκατ. ευρώ.