Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επηρεάζει τόσο τον τομέα διοργάνωσης συνεδρίων όσο και τον τομέα διοργάνωσης εκθέσεων, των οποίων τα μεγέθη αγοράς προβλέπεται ότι θα κινηθούν πτωτικά το 2010. Πρόκειται για δύο δυναμικές αγορές που παρουσίασαν σημαντική άνοδο σε αξία την περίοδο 2007-2008, στη συνέχεια όμως ο ρυθμός μεταβολής επιβραδύνθηκε.

Σύμφωνα με μελέτη της Ιcap στον τομέα διοργάνωσης συνεδρίων το μέγεθος της εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 3% τη διετία 2008-2009, ενώ στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων η συνολική αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,6%.

Ο κλάδος της διοργάνωσης συνεδρίων είναι συνυφασμένος με τον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, που αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα της παγκόσμιας τουριστικής οικονομίας. Στη διοργάνωση συνεδρίων δραστηριοποιούνται κυρίως οι επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων (Ρrofessional Congress Οrganizers- ΡCΟs), επιχειρήσεις οι οποίες ως επί το πλείστον είναι τουριστικά γραφεία. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών είναι μικρομεσαίου μεγέθους. Σημαντικό ρόλο στον κλάδο εκτός από τους ΡCΟs έχουν τα συνεδριακά κέντρα και τα ξενοδοχεία με συνεδριακές υποδομές, οι εταιρείες οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και εταιρείες που προσφέρουν εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοργάνωση και την υποστήριξη συνεδρίων. Οι συνεδριακές υποδομές στην Ελλάδα βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αν εξαιρεθεί η μη ύπαρξη ενός μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου.

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων παρουσίασε διαχρονική άνοδο σε αξία την περίοδο 2007-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 9%. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση παγκοσμίως σε διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων με βάση την ετήσια έρευνα του οργανισμού ΙCCΑ, ωστόσο κατέχει πολύ χαμηλό μερίδιο στη διεθνή αγορά.

Ο τομέας της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα αποτελεί μια εξίσου δυναμική αγορά παροχής υπηρεσιών. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου είναι μικρομεσαίου μεγέθους, κάποιες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και σε διεθνές επίπεδο. Στον εν λόγω κλάδο εκτός από τις εταιρείες-διοργανωτές εκθέσεων σημαντικό ρόλο έχουν και τα εκθεσιακά κέντρα. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων σε αξία παρουσίασε διαχρονική άνοδο την περίοδο 2007-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7%.