Στον πρόεδρο της Βουλής κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας περίληψη νομοσχέδιου του για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την ψήφισή του μέσα στον Οκτώβριο.

Βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι ότι οι εταιρίες κοινωνικής οικονομίας δεν θα διανέμουν κέρδη αλλά μόνο οι εταίροι θα αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία τους με ανώτερο όριο το τριπλάσιο του κατώτατου μισθού, ενώ τυχόν πλεόνασμα θα επανεπενδύεται υποχρεωτικά, όπως ανέφερεσήμερα Τρίτη ο υπουργός Α. Λοβέρδος.

«Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας είναι μία διαφορετική προσπάθεια προώθησης της απασχόλησης με την έμμεση δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αντί της μέχρι τώρα υφιστάμενης πολιτικής της παροχής επιδομάτων ανεργίας», ανέφερε ο υπουργός.

Ζητήθηκε η κοινοβουλευτική διαβούλευση να γίνει στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, με στόχο να ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου.

Κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι ο τρόπος και ο βαθμός παρέμβασης της Πολιτείας στον τομέα προστασίας των εταιριών κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στο ύψος τυχόν χρηματοδότησης έτσι ώστε αφενός με να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, αφετέρου να μην μπορέσουν να εισχωρήσουν εκ του πλαγίου καθαρά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης επιδότηση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων για το χρονικό διάστημα των πρώτων δύο χρόνων λειτουργίας της εταιρίας.

Όσον αφορά για τους ιδρυτές και συμμετέχοντες στις εταιρίες κοινωνικής οικονομίας, στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (άτομα με αναπηρίες, απεξαρτημένα από ουσίες, μετανάστες, άνεργοι κ.α.), και στα άτομα ηλικίας κάτω των 35 χρόνων.

Το όλο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγκεκριμένα από τις δράσεις «Προώθηση κοινωνικής οικονομίας και διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, «Ενίσχυση κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ και μέρος των χρηματοδοτήσεων από τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την απασχόληση, συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ.