Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε ο Συνήγορος του Καταναλωτήσε ιστοσελίδες και διαφημιστικές καταχωρίσεις εκπαιδευτηρίων άτυπης μεταλυκειακής εκπαίδευσης με παράλληλη αξιοποίηση στοιχείων που του απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 4 εκπαιδευτήρια παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη δημόσια προβολή και την επωνυμία τους. Πρόκειται για τα Ηellenic Αmerican University και Αmerican University of Αthens, που αντίθετα προς τον νόμο αυτοχαρακτηρίζονται «πανεπιστήμια». Το Αττικό Κολέγιο στην Αθήνα, όπως και το Global College στο Ηράκλειο Κρήτης, ψευδώς και παραπλανητικά αυτοχαρακτηρίζονται «κολέγια», αφού ουδέποτε διέθεταν αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολεγίου. Επίσης εντοπίστηκαν τουλάχιστον 5 εκπαιδευτήρια, τα οποία διαφημίζουν ακαδημαϊκές συνεργασίες τους με αλλοδαπά ιδρύματα σε επίπεδο παροχής προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών, δίχως να έχουν λάβει άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα Τhace, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Ελληνικό Κέντρο Focusing, Αττικό Κολέγιο στην Αθήνα, όπως επίσης το Μinoan Ιnternational College στο Ηράκλειο Κρήτης. Ακόμη εντοπίστηκε ένα εκπαιδευτήριο, το οποίο δεν δίνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που χορηγεί· πρόκειται για το Αmerican University of Αthens.