Η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα εφέτος είναι ίσως ο μοναδικός τομέας που προσφέρει συγκρατημένη αισιοδοξία στον ζοφερό ορίζοντα της αγοράς. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 η αξία των ελληνικών εξαγωγών καταγράφεται με θετικό πρόσημο, αν και η ποσοστιαία αύξηση είναι περιορισμένη. Οπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) καθ΄ όλο το πρώτο εξάμηνο του έτους παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στον τομέα των εξαγωγών. Με βάση τα στοιχεία του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) μετά την υποχώρηση κατά 5,8% που παρουσίασε η αξία των εξαγωγών τον περασμένο Μάιο επήλθε ισχυρή άνοδος τον Ιούνιο, κατά 10,6%. Ετσι η άνοδος του εξαμήνου ανέρχεται σε 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οπως δήλωσε η πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι εξαγωγές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται συγκυριακά,αλλά να αποτελούν μόνιμο στόχο μιας επιθετικής εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας». Ειδικότερα στο διάστημα ΙανουαρίουΙουνίου 2010 η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 7,323 δισ. ευρώ από 7,167 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,6%. Το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 25% έναντι του 2009 και η αξία τους υποχώρησε σε 20,131 δισ. ευρώ από 24,638 δισ. ευρώ. Και ενώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 2,2% η αξία των εισαγωγών το ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 18,3%.