Πρόγραμμα για την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου να επαναπροσλάβουν 50.000 άνεργους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θέτει σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, οπότε θα ανακοινωθούν οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και θα αρχίσει η εφαρμογή του. Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 50.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας για έναν επιπλέον μήνα, με κίνητρο την επιχορήγηση του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών. Το ποσό της επιχορήγησης θα καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) τον μήνα Σεπτέμβριο του 2010 για κύρια και επικουρική ασφάλιση, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων. Το συνολικό κόστος του προγράμματος θα ανέλθει σε 25.000.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι οι εποχικά άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και οι άνεργοι που προσλαμβάνονται για να καλύψουν ενδεχομένως κενέςλόγω της μη ύπαρξης εποχικών ανέργων- ή επιπλέον εποχικές θέσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχικής και συνεχούς λειτουργίας στο πρόγραμμα είναι: 1. Να διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ.

2. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 να απασχολούν και να επαναπροσλάβουν με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2009.

3. Στις 31 Μαΐου 2010 να απασχολούσαν και να επαναπροσέλαβαν με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31 Μαΐου 2009.

Σημειώνεται ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιχορηγηθούν και για το υπερβάλλον εποχικό προσωπικό, εφόσον το διατηρήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στο πρόγραμμα, τέλος, θα εντάσσονται και νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον τον μήνα Σεπτέμβριο του 2010 απασχολήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού με τον μήνα Μάιο του 2010.