Μειώνονται κατά 10,41% οι λιανικές τιμές 89 φαρμακευτικών παρασκευασμάτων που αφορούν σοβαρές ασθένειες (καρκίνος κτλ.), τα οποία πλέον εκτός από τα νοσοκομεία θα διατίθενται και στα φαρμακεία. Σύμφωνα με αγορανομική διάταξη που εξέδωσε χθες η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη – η οποία θα τεθεί σε ισχύ με την έκδοση του επόμενου Δελτίου Τιμών- καθορίζονται στο 2,5% το ποσοστό κέρδους των φαρμακαποθηκών (υπολογίζεται επί της νοσοκομειακής τιμής) και στο 18% το περιθώριο κέρδους των φαρμακείων (υπολογίζεται επί του συνόλου νοσοκομειακής τιμής και του κέρδους της φαρμακαποθήκης). Οι λιανικές τιμές μειώνονται κατά 10,41%. Επίσης με κοινή υπουργική απόφαση οι ασθενείς θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και από τα φαρμακεία, και να μην απευθύνονται αποκλειστικά στα νοσοκομεία.